Archief voor april, 2012

Twitter alerts: Twilert

Iedereen kent wel de google alerts, eenmalig een zoekactie intypen en vervolgens periodiek een mailtje krijgen met de resultaten van de zoekactie. Op deze manier heb je al een rudimentaire vorm van informatievergaring in het kader van webcare te pakken. Dit kan op een vergelijkbare manier geregeld worden voor twitter berichten. op de site http://www.twilert.com/# kan je de gewenste zoekwoorden intypen. Eenvoudige “and”en “or”vergelijkingen kunnen in de zoekactie meegenomen worden. Vervolgens krijg je keurig op het door jou gewenst tijdstip een mailtje om je eigen webcare nog beter van informtie te voorzien.

De invloedrijkste politieke twitteraars.

Nu de Catshuis sessies zijn afgebroken, de scherven niet meer te lijmen zijn wordt de politiek nog interessanter dan die al was. Voor geïnteresseerden wordt het overuren maken om alle relevante informatie te vergaren. In de tijd van 2 publieke tv en 3 radio zenders en een beperkt aantal dag- en weekbladen was het nog wel te doen maar nu, met alle zenders, de volle tijdschriftenrekken, het internet en alle andere communicatiemiddelen, wordt het kiezen van waar ik de informatie haal haast belangrijker dan de informatie zelf.

 

Voor twitter is er pas geleden een lijst samengesteld met de meeste invloedrijke twitteraars op het gebied van de landelijke politiek.

Misschien heb er er wat aan als startpunt voor de komende periode: http://bit.ly/J4PAGK

Sociale media kan veel beter ingezet worden door de overheid.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft deze maand een rapport uitgebracht over de kansen en risico’s van sociale media in de representatieve democratie met als titel: “In gesprek of verkeerd verbonden?”

 In het rapport wordt geconstateerd dat de verticale, hiërarchisch gestructureerde politiek moeilijk om kan gaan met de horizontale communicatie die kenmerkend is voor de sociale media. Anders gezegd politici willen nog veel te graag roepen en besluiten en zijn veel minder genegen om te luisteren of anderen beleid te laten maken. Deels heeft dat natuurlijk met de vertegenwoordigende rol te maken die je als gekozen ambtsdrager hebt maar je kunt, en moet, als politicus toch veel beter gebruik maken van de sociale media. Dat de politiek wel redelijk snel leert blijkt uit het volgende voorbeeld uit het rapport:

In november 2009 dienden tijdens de algemene beschouwingen de vier Zuid-Hollandse Statenleden die toen twitterden een motie in die het college van gedeputeerde staten verzocht op de website van de provincie een overzicht te plaatsen van op Twitter actieve Statenleden. De reactie van het college was ronduit afwerend; gedeputeerde Van Heijningen (VVD) deed geen moeite zijn weerzin tegen dit sociale medium te onderdrukken: “Ik denk dat dit technisch helemaal geen probleem is, als u mij maar niet gaat vragen of ik er gebruik van wil maken. Als ik iets niet wil doen, dan is het twitteren. Ik kijk met verbazing om me heen en zie hoe belangrijk communicatie tussen personen en tussen instanties is en hoeveel desinformatie voorbijkomt omdat er getwitterd wordt. De een verzint nog leukere opmerkingen dan de ander, tot een bezoek aan de wc aan toe. Ik denk niet dat dit de

manier is waarop wij met elkaar moeten omgaan. Als de Staten willen twitteren, dan worden de Staten met een Twitterknop bediend. Zolang u mij maar niet vraagt om er gebruik van te maken.” Twee jaar later is het aantal twitterende Statenleden gestegen van 4 naar 26 en maakt de provincie Zuid-Holland in haar reguliere communicatie zelf actief gebruik van het medium twitter. Ook kunnen nieuwsberichten via de website gelinked en vervolgens geliked worden aan bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn.

 De nieuwe technieken maken volgens het rapport de directe democratie steeds meer mogelijk:

De representatieve democratie is ontworpen omdat een directe Atheense democratie praktisch gezien niet was te realiseren: het was immers te kostbaar en organisatorisch te complex om voor elk vraagstuk grote groepen mensen bij beleids- en besluitvorming te betrekken. Daaruit is een indirecte democratievorm voortgekomen, waar mensen hun vertegenwoordigers kunnen kiezen die namens

hen besluiten nemen en controle uitoefenen op het bestuur. Met de komst van nieuwe en meer specifiek sociale media staat – technisch gesproken – niets meer een directe Atheense democratie in de weg. Via computer en mobiele telefoon zijn er geen technische barrières meer voor dagelijkse stemmingen; de weg is vrij om mensen continu en intensief bij het oplossen van maatschappelijke en politieke vraagstukken te betrekken.

 Het rapport dat te vinden is op: http://www.rfv.nl/default.aspx?skin=Rob&inc=detail&nieuws_id=1159&type=actueel sluit af met een aantal conclusies waarvan ik er nog 1, waar ik het zeer mee eens ben wil citeren:

 In de eerste plaats adviseert de Raad overheidsinstellingen en politieke partijen om sociale media integraal op te nemen in hun communicatiestrategie. Het gebruik van sociale media moet niet meer een leuke aanvulling zijn op het al bestaande palet van communicatie-instrumenten. Sociale media dienen een eigenstandige,strategische plaats te krijgen in de communicatiemix te krijgen.

Van 0 naar 27.000 volgers in een paar dagen.

Een twitteraccount starten en vervolgens volgers krijgen is voor de meeste van ons een langdurig proces. Het starten gaat snel, de eerste tweets lukken ook en de familie en vrienden gaan wel volgen. Maar dan, hoe krijg je volgers als je geen artiest, voetballer, TV programma of  anderszins bekend bent? Zoals de meeste van ons weten is dat een zaak van de lange adem, leuke en interessante tweets maken en het aantal mensen die je zelf volgt ook flink uitbreiden.  De eerste honderd is dan een mijlpaal en door stug volhouden kom je vanzelf verder. Maar……….

Het kan ook anders zoals de politie laat zien. Zij sturen net voor pasen een persbericht het land in dat ze starten met het twitteraccount  @depolitieheli  voor informatie over de inzet van de politiehelikopter. Of het nu aan het onderwerp of het weer van de afgelopen dagen ligt maar voordat het account ook maar echt twittert heeft het al ruim 27.000 volgers. In de eerste 4 uur na het persbericht waren er al 13.000 volgers.

Dus a.s. twitteraars die een groot publiek wensen. Zorg voor een aansprekend thema, stuur een persbericht als buienradar een paar dagen blauw ziet en de aanmeldingen stromen binnen.

Goedkope webcare tools

Webcare, gemakkelijk gezegd het volgen van alles wat er over jou of je bedrijf op internet en social media wordt gezegd en daar vervolgens desgewenst op reageren, wordt steeds professioneler opgezet. Daarmee nemen de kosten navenant toe, tenminste als je de volledige suites van de verschillende aanbieders koopt. Voor de handige mens zijn er echter tal van gratis tools te vinden op het net die je voor webcare kunt inzetten.  Daarbij heb je soms meerdere tools en dashboards nodig maar het geeft je wel een goed beeld van de belangrijkste media. Voor heel veel bedrijven en instellingen leveren deze tools voldoende informatie op. Een mooi overzicht van een aantal tools is te vinden op: http://www.socialbites.nl/2011/08/29/low-or-no-budget-webcare-tools/

Maar bedenk wel, goede webcare heeft meer te maken met houding en klantgerichtheid dan de beschikbaarheid van tools. Het is vooral houding en veel minder vaardigheid.

Login