ProjectX Haren, het virale effect van sociale en traditionele media.

Natuurlijk heb ik de afgelopen week het hele gebeuren rondom projectX in Haren gevolgd. Als adviseur sociale media, als gemeenteraadslid en als inwoner van de regio. Genoeg reden om een en ander te volgen. Vanuit alle informatie die mij bereikt heeft heb ik onderstaand verhaal geschreven. Het is nadrukkelijk geen analyse (daarvoor heb ik veel te weinig bron materiaal) maar het is een hypothese die ik op basis van de mij ter beschikking staande gegevens opgesteld heb.

 Als eerste. Dat het uit de hand is gelopen op de manier zoals gebeurd is ligt aan de relschoppers. Als zij niet begonnen waren met het gooien van allerlei straatmeubilair en vuurwerk had het veel beter kunnen aflopen. Zij zijn echter niet de oorzaak van de massale toeloop, zij hebben de massale toeloop gebruikt als dekking en als podium.

Rol sociale media

Had dit feestje even groot kunnen zijn als er geen sociale media waren geweest? Het antwoord daarop is nee. Ten tijde van de raves (houseparties in afgelegen plaatsen, vooral groot in Engeland) waren over het algemeen veel minder mensen. De communicatie verliep veel moeizamer en het ging vaak via een “ons  kent ons” systeem. Nu komt het op facebook, filmpjes op you tube en talloze tweets die iedereen kan lezen.  De methoden om snel een heel grote ( en diverse) groep mensen te bereiken zijn nog nooit zo laagdrempelig geweest. Iedereen met toegang tot internet kan een campagne opzetten.

Rol traditionele media

Was dit feestje zo groot geworden zonder aan dacht van de traditionele media? Het antwoord is nee. De traditionele media hebben een versterkende rol gespeeld. Het virale effect van sociale media krijgt pas echt een boost als de traditionele media er over berichten. Dan zal er toch echt wat aan de hand zijn en dan moet je toch ook maar eens even op internet zoeken. Ik zou heel graag een analyse zien van op welke momenten het aantal mensen dat aangaf aanwezig te zijn in een korte termijn snel opliep. Ik durf te wedden dat bijna al die momenten vlak na aandacht via radio of tv lagen.

Ook de aandacht die er op de vrijdag zelf aan Haren besteed werd (we gaan nu naar onze verslaggever ter plaatse, gebeurt er al wat Jan?)  heeft geleid tot veel extra bezoek. Als dit zo vlak bij je plaats vindt dan pak je de fiets toch even en dan ga je uit de stad naar Haren toe. Je wilt het toch niet missen, stel je voor dat het er toch gezellig is.

 

Rol gemeente Haren en de driehoek (bestuur, politie en OM)

De rol van de gemeente was lastig. Er kwam iets op hen af waarvan je vooraf moeilijk kon inschatten wat het zou worden. Grofweg had men de keuze uit drie mogelijkheden.

Haren vrijdag helemaal afsluiten. Alleen bewoners erin en eruit. Ieder ander (zonder uitnodiging van een inwoner of andere goede reden) wegsturen. Ik denk dat heel veel mensen heel erg kwaad op de gemeente en politie zouden zijn geworden. Media zouden hebben geroepen da t het belachelijk en overtrokken was en er zou over de aantasting van de bewegingsvrijheid van de burgers  gesproken worden. Deze actie kan je dus eigenlijk alleen uitvoeren als je vooraf heel duidelijke informatie hebt dat grote groepen relschoppers komen. Voor zover ik weet was die informatie er niet.

 

Je maakt van de nood een deugd en organiseert een feest. Een feest organiseren zonder te weten hoeveel mensen erop af komen is echter geen eenvoudige opgave. Zeker niet als je maar een paar dagen voorbereiding hebt. Daarnaast zou het wellicht gezien kunnen worden als een beloning voor de mensen die bewust een uitnodiging voor een privé feest gekaapt hebben. En als er veel te veel mensen op af waren gekomen en er rellen of anderszins ongelukken hadden plaats gevonden dan had de gemeente ook de volle laag gekregen.

 

De gekozen tactiek, geen feest, mensen proberen te ontmoedigen naar Haren te komen en tegelijkertijd voldoende politie achter de hand houden. Een tijdje leek deze strategie te werken maar helaas liep het in de avond toch fout met de bekende ellende van dien. 1 punt in deze strategie vond ik zinloos. De oproepen om vooral niet naar Haren te komen. Als je 20 bent en gewoon iets wilt meemaken dan luister je echt niet naar een burgemeester die zegt dat je niet moet komen, dat bepaal je zelf wel, zeker als allerlei pers er wel is. Daarnaast is er, waarschijnlijk door de grote opkomst, veel te weinig werk gemaakt van het met zachte hand weg sturen van de menigte.

 

Conclusie.

Een “feest”als projectX in Haren kon alleen maar ontstaan doordat er een vliegwiel effect optrad door de elkaar versterkende werking van de sociale en traditionele media. Het bestuur had geen enkele mogelijkheid om de boel op een goede manier te beheersen. Welke oplossing er ook gekozen zou zijn er zou altijd heel veel op aan te merken zijn geweest en het risico dat het uit de hand zou lopen was in alle drie de scenario’s levensgroot aanwezig. We zullen in de toekomst meer soortgelijke bijeenkomsten of pogingen ertoe gaan krijgen en de lokale overheden zullen hier in hun calamiteitenplannen hele paragrafen moeten opnemen. Wat daar precies in moet staan weet ik niet, dat moeten anderen bedenken.

Laat een reactie achter


Login