Overzicht campagnefilms

Politieke campagnefilms 29, Obama versus Romney.

In Amerika zijn ze nog niet aan de verkiezingen toe, dat duurt nog een maandje. Tot die tijd zullen nog de nodige spotjes gepresenteerd worden waarin de kandidaten elkaar op hun zwakke plekken zullen proberen te raken. Een zwakke plek van Romney is zijn inkomen en, meer specifiek, de belasting die hij daarover betaalt. Het Obama-team pakt dit onderwerp dan ook gretig aan in de volgende spot. Leuk in dit spotje is dat je kunt zien op welke staten het gericht is. Mitt Romney richt zich op de teleurstelling die bij een deel van de kiezers, die 4 jaar geleden op Obama stemden, ontstaan is. Daarbij maakt hij gebruik van het “I can” van Obama dat gedurende de afgelopen 4 jaar vervangen is door “no I can’t”. Waar de kiezers eigenlijk voor stemmen als ze op Romney stemmen wordt niet echt duidelijk, het is alleen duidelijk dat Amerika zich niet nog 4 jaar Obama kan veroorloven.

Politieke campagnefilms 28, hoe werkt het stemmen en het tellen?

Rondom de verkiezingen wordt ook een heleboel informatie verspreid over het stemmen. Hoe kan er gestemd worden, wat gebeurt er allemaal na het stemmen, hoe gaat het verder. Prodemos is een organisatie die onder andere via filmpjes uitlegt hoe de politiek in Nederland werkt. Een must voor iedereen die geen flauw idee heeft wat er allemaal plaats vindt in Den Haag. Woensdag 12 september om 21.00 is het dan zover. De stembureaus sluiten en de stemmen moeten geteld worden. En dat is een flinke klus doordat we niet meer per computer mogen stemmen. Dat was één knop en vervolgens werd er een keurig bonnetje uitgeprint met daarop de uitslag. Nu is het een proces waarvoor zelfs een uitgebreide film gemaakt is.

Politieke campagnes 27, liegen en draaien.

Het CDA won de verkiezingen door Wouter Bos als onbetrouwbaar (u draait) weg te zetten. Vervolgens kwam het kabinet in een houdgreep te liggen doordat de PVDA besloot om geen voortschrijdend inzicht (dat later als draaien uitgelegd zou worden) toe te passen. Dan win je weliswaar de verkiezing maar in het Nederland van de coalities heeft Balkenende toen eigenlijk zijn eigen graf gegraven. In Amerika is dat toch wat gemakkelijker daar kan je iemand als draaier neerzetten zonder dat je er later mee moet samenwerken. En hoe kan je draaien nou beter verbeelden dan door te laten zien hoe iemand met alle winden mee waait. Rutte, en later ook Samsom, logen de afgelopen week. Een heleboel andere politici ongetwijfeld ook. Vervolgens krijg je een semantische discussie of iemand bewust gelogen heeft of onbewust een fout maakt. Het verschil interesseert me weinig. Als je iets niet zeker weet dan verwacht ik van een persoon in een verantwoordelijke positie dat hij of zij de mond houdt totdat ie het wel zeker weet. In verkiezingen is dat echter niet aan de orde, helaas. Dan is het soms wel goed dat de tegenstander even een filmpje maakt o m te laten zien waar (in dit geval Mitt) de tegenstander liegt. Zo’n soort filmpjes verwacht ik eigenlijk nog wel over de Nederlandse camapgne, de voorbeelden lagen de afgelopen week voor het opscheppen.

Politieke campagnefilms 26, splinters in Nederland.

Aan iedere landelijke verkiezingen doen partijen mee waar je nog nooit van gehoord hebt of waarvan je niet wist dat ze bestaan. De mensen achter deze partijen investeren tijd en geld en weten meestal vooraf dat het resultaat een paar duizend stemmen zal zijn, ruim te weinig voor een kamerzetel. Uitzonderingen op deze regel zijn er in het verleden natuurlijk geweest. Zo heeft de SP jaren vruchteloos aan tweede kamer verkiezingen meegedaan en hebben ouderenpartijen en, recentelijk, de Partij voor de dieren aangetoond dat het soms wel kan. Aan dat gegeven, naast een dosis eigen gelijk, danken partijen als de SOPN hun bestaansrecht. Het spotje van deze partij staat hieronder en ik ben bang dat ze toch echt een splinter blijven, het gaat mij in ieder geval boven mijn pet. Een andere splinter is de libertarische partij. Een partij die zoveel mogelijk regels wil afschaffen en denkt dat het afschaffen van de inkomstenbelasting tot een beter Nederland leidt. Het is een partij die mij niet aanspreekt maar het spotje vind ik wel goed gemaakt. Ik denk dat er op het partijbureau gejuich opging toen het lijstnummer bekend werd. Lijst 14. 14, dat is toch het nummer van dat bekende orakel, daarvoor voetballer? En er is toch wel iemand te vinden die die stem kan nadoen? Dan schrijven we een mooi verhaaltje waarin we op onnavolgbare wijze zaken gaan koppelen. Het resultaat mag er wezen.

Politieke campagnefilms 25, hoe verhoog ik de opkomst?

Een punt van zorg is altijd weer de hoogte van het opkomstpercentage. Een laag percentage vindt men niet prettig dat kan afbreuk doen aan de legitimiteit van de mensen die uiteindelijk gekozen worden. Als maar de helft of zelfs nog minder opkomt wat is dan je achterban nou helemaal? Sinds jaar en dag worden kiezers daarom gelokt met zeer ruime openingstijden (van 7.30 tot en met 21.00 uur) en met saaie spotjes die je oproepen van de stem gebruik te maken. Het weer heel brave spotje voor dit jaar zie je hieronder. Spotjes om op te roepen om te gaan stemmen hoeven niet per definitie saai te zijn. Zo is er een spotje gemaakt voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 2009. Motto “There is always time to vote”. Het spotje is compleet over de top maar of de combinatie van horror en humor voor iedereen goed werkt waag ik te betwijfelen.

Login